onderzoekend en ontwerpend leren in het primair en voortgezet onderwijs

ONZE WORKSHOPS EN PROJECTEN.

 

In ons gehele aanbod van workshops en projecten staat het ontwerpproces centraal. Per opgave verschillen de specifieke vaardigheden en inzichten die aan bod komen. Daarin is architectuur als vakoverstijgend thema “slechts” een middel. Architectuur is namelijk bij uitstek geschikt om bij leerlingen het kritische en creatieve denkvermogen te prikkelen. In opgaves waarin technische, beeldende en/of maatschappelijke vraagstukken ten grondslag liggen. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en leerniveau.

In het primair onderwijs verzorgen wij lessen vanaf groep 5. In het voorgezet onderwijs in zowel de onder- als de bovenbouw, bij de HAVO en VWO, maar ook voor het VMBO.

meer informatie

De lessen kunnen plaatsvinden tijdens het normale lesrooster binnen vakken zoals O&O, NLT en CKV, maar ook tijdens een speciale projectweek of culturele activiteitenweek.

Wij streven altijd naar een visuele en duidelijke afronding van het project middels een presentatie of tentoonstelling. Dit vergroot niet alleen het eigenaarschap, maar het presenteren en verantwoorden van je ontwerp is bovendien de beste manier om de kwaliteit ervan te toetsen.