onderzoekend en ontwerpend leren in het primair en voortgezet onderwijs

LESSENREEKS PO

 

In de lessenreeks ‘het leven van een architect’ maken kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs kennis met architectuur, het ontwerpproces en de werkzaamheden van een architect. Zo ervaren ze wat een architect doet en voor welke uitdagingen een ontwerper staat. Daarbij leren ze om met een creatieve blik naar de wereld te kijken en om te denken in mogelijkheden.

De reeks bestaat uit zes tot tien lessen van anderhalf tot twee uur, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de school. In deze lessen staat het praktisch leren centraal, afgewisseld met korte klassikale voorbeelden en instructies. De kinderen ontwerpen, construeren, bouwen maquettes en leren tekenen als een architect. Kortom: een veelzijdig programma om kinderen na te laten denken over onze gebouwde omgeving en hun ruimtelijk en technisch inzicht te ontwikkelen.

Disciplines
Architectuur; beeldende vorming; design; techniek

Aantal lessen
Zes tot tien lessen van 1,5 tot 2 uur

Doelgroep
Groepen 5/6 en groepen 7/8

Locatie
Op school