EDUCATIEF AANBOD

 

In ons gehele aanbod van gastlessen staat het ontwerpproces centraal. Per ontwerpopgave verschillen de specifieke vaardigheden en inzichten die aan bod komen. Daarin is architectuur als vakoverstijgend thema “slechts” een middel. Architectuur is namelijk bij uitstek geschikt om bij leerlingen het kritische en creatieve denkvermogen te prikkelen. In opgaves waarin technische, beeldende en/of maatschappelijke vraagstukken ten grondslag liggen. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en leerniveau.

Primair onderwijs

In het primair onderwijs verzorgen wij lessen vanaf groep 3 en bieden we een doorlopende leerlijn tot en met groep 8. Er kunnen ook lossen onderdelen uit het aanbod worden gekozen.

Voortgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs verzorgen we lessen in zowel de onder- als de bovenbouw, bij de HAVO en het VWO, maar ook bij het VMBO.