ARCHITECTUUR & BEZINNING

 

De leerlingen doorlopen het ontwerpproces door aan de slag te gaan met het ontwerpen van een rustgevende ruimte om te kunnen bezinnen of na te kunnen denken.

Met het college ‘Wat is architectuur?’ krijgen de leerlingen een introductie in de wereld van de architectuur. Daarbij krijgen ze de opgave mee om een bezinningsruimte op het schoolterrein te ontwerpen. Individueel of in tweetallen gaan ze na wat een ruimte geschikt maakt om tot rust te kunnen komen of na te kunnen denken. Dit levert interessante ontwerpdiscussies op.

Plasticine klei stelt de leerlingen in staat om op een toegankelijke manier de vertaling naar een ruimtelijk ontwerp te maken. Ruimte, contrast en materiaalgebruik zijn kernwoorden hierin. Met het gebruik van maquettepoppetjes ontwikkelen ze actief een gevoel voor grootte, schaal, routing en de relatie tussen binnen en buiten. Afhankelijk van de beschikbare tijd ronden we het project passend af.

Disciplines
Architectuur; beeldende vorming; design

Vakken
CKV, O&O, NLT

Doelgroep
HAVO en VWO; onder- en bovenbouw 

Minimale duur
2 blokuren

Locatie
Op school; bij voorkeur in een handvaardigheid- of technieklokaal