ARCHITECTUUR & FOTOGRAFIE

 

In dit project bekijken leerlingen de gebouwde omgeving door de ogen van een fotograaf. Ze maken een eigen pinhole-camera en ontwikkelen een architectuurfoto in een Donkere Kamer (DoKa). Centraal staan het proces en de techniek die bij het maken van een architectuurfoto nodig zijn. Creatie en natuurkundige verschijnselen komen hierin samen.

Het college ‘Architectuur en Fotografie’ vertelt de leerlingen enerzijds over architectuur als onderdeel van onze omgeving en hoe dit met fotografie in beeld gebracht kan worden. Anderzijds gaat het college over de technische werking van fotografie, met specifieke aandacht voor pinhole-fotografie.

De opdracht is het maken van een architectuurfoto op een interessante locatie met een pinhole-camera. In tweetallen onderzoeken ze wat de dimensies van de camera moeten zijn om het gewenste beeld vast te kunnen leggen. Het onderwerp op de foto is een uit karton uitgesneden silhouet die de ruimte gebruikt. Denk aan een silhouet zittend op een bank of een trap oplopend. De foto ontwikkelen ze zelf in een DoKa en zal ter afsluiting samen met het silhouet en de camera worden geëxposeerd.

Disciplines
Architectuur; fotografie; beeldende vorming

Vakken
Science, O&O, Natuurkunde, CKV, NLT

Doelgroep
VMBO, HAVO en VWO; onder- en bovenbouw

Minimale duur
4 blokuren

Locatie
Bij een Donkere Kamer; in Eindhoven bij het CKE