ARCHITECTUUR & TIJDELIJKHEID

 

De leerlingen ontwerpen voor een tijdelijke functie, zoals de opvang van vluchtelingen. Ze denken na over het flexibel, modulair en systematisch vormgeven van constructies.

Veel actuele ontwerpvraagstukken gaan over tijdelijkheid: van stadskampeerlocaties in de zomer en gebruik van lege kantoren tot de opvang van vluchtelingen. Na het college ‘Wat is tijdelijke architectuur?’ gaan we met dit vraagstuk praktisch aan de slag. Eerst onderzoeken de leerlingen de constructieve stabiliteit van kleine ruimtelijke modellen en hoe je deze kunt combineren tot een grotere constructie. In de volgende fase kijken ze naar het ruimtelijk gebruik van deze constructie, passende bij het gekozen maatschappelijke vraagstuk van het project. Tot slot presenteren de leerlingen hun ontwerp in een maquette.

Disciplines
Architectuur; beeldende vorming; design; techniek

Vakken
CKV, Science, O&O, NLT, Maatschappijleer

Doelgroep
HAVO en VWO; bovenbouw

Minimale duur
4 blokuren

Locatie
Op school; bij voorkeur in een handvaardigheid- of technieklokaal