ARCHITECTUURTEKENEN

 

Middels inzichten in het tekenen als een architect leren leerlingen om van de gebouwde omgeving een vertaling te maken naar het platte vlak.

Deze workshop is voor zowel kinderen in het primair onderwijs als voor leerlingen in het voorgezet onderwijs. Afhankelijk van de doelgroep verschillen de opdracht en de leerdoelen. De jongste ontwerpers leren voornamelijk om te kijken en na te tekenen. Met oudere leerlingen wordt de architectonische omgeving vanuit een ruimtelijke opdracht benaderd, door ze de ruimte op papier te laten transformeren.

Disciplines
Architectuur; beeldende vorming; tekenen

Vakken
CKV, O&O

Doelgroep
Primair onderwijs: groepen 5/6 en groepen 7/8
Voortgezet onderwijs: VMBO, HAVO en VWO; onder- en bovenbouw

Minimale duur
1u

Locatie
In overleg; bij voorkeur in een interessante ruimte