ARCHITECTUUR & DUURZAAMHEID

 

In dit project ervaren leerlingen het ontwerpproces in een ruimtelijke en technische opgave waarin duurzaamheid centraal staat.

De leerlingen doen vooraf een onderzoek naar duurzaamheid. Elk groepje onderzoekt één specifieke duurzame ‘techniek’. Deze thema’s worden door ons aangeleverd. Ze delen de opgedane kennis door die klassikaal aan elkaar en de docenten te presenteren.

Met het college ‘Wat is duurzame architectuur?’ worden ze vervolgens geïntroduceerd in de wereld van architectuur en in de ontwikkelingen rondom het thema duurzaamheid. Tijdens het college wordt tevens de ontwerpopdracht toegelicht. In de daarop volgende lessen beginnen de leerlingen aan het ontwerpen van een klein architectonisch object, waarin ze de opgedane kennis over duurzaamheid dienen te integreren. Tot slot presenteren ze hun ontwerp aan de klas en indien mogelijk aan een jury van experts.

Disciplines
Architectuur; beeldende vorming; design; techniek; duurzaamheid

Vakken
O&O, Science, CKV, NLT; aan te raden in combinatie met Natuurkunde en/of Biologie

Doelgroep
HAVO en VWO; vanaf de 3e klas

Minimale duur
4 blokuren

Locatie
Op school; bij voorkeur in een handvaardigheid- of technieklokaal