ARCHITECTUUR & SLIM WONEN

 

In dit project ervaren leerlingen het ontwerpproces in een ruimtelijke opgave waarin de toekomst van het wonen centraal staat.

Met het college ‘Wat is architectuur?’ worden ze geïntroduceerd in de wereld van architectuur en in de ontwikkelingen rondom toekomstige woonopgaven. In groepjes onderzoeken ze welke activiteiten tot de essentie van het wonen behoren en hoe een ruimte daarin kan voorzien. Van daaruit ontwerpen ze compacte appartementen, met een minimaal aan vierkante meters. Hiermee ontwikkelen ze enerzijds een gevoel voor organisatie en schaal. Anderzijds leren ze een ruimte efficiënter en multifunctioneel te gebruiken wanneer ruimte een schaars goed is.

Per groepje komen de ontworpen appartementen uiteindelijk samen in een ontwerp van een woontoren. Deze koppeling leidt tot interessante ontwerpdiscussies. Het project wordt gepresenteerd met behulp van maquettes, van de compacte appartementen en van de toren, en (digitaal vervaardigde) tekeningen.

Disciplines
Architectuur; beeldende vorming; design 

Vakken
CKV, O&O, NLT

Doelgroep
VWO; bovenbouw 

Minimale duur
6 blokuren

Locatie
Op school; bij voorkeur in een handvaardigheid- of technieklokaal