WIJ STIMULEREN HET
ONTWERPEND DENKEN
IN HET ONDERWIJS

GASTLESSEN

GASTLESSEN

wij verzorgen fysieke én digitale
gastlessen met architectuur
als vakoverstijgend thema

LESMATERIAAL

LESMATERIAAL

wij maken lesmateriaal
voor ontwerpgericht onderwijs,
zelfstandig door een docent in te zetten
met ondersteuning op afstand

SCHOOL INRICHTING

SCHOOL INRICHTING

wij ontwerpen leeromgevingen
en adviseren scholen
bij een (her)meubilering en (her)inrichting

Wij brengen kinderen in aanraking met ontwerpen en het ontwerpproces ter ontwikkeling van hun creatieve-, sociale- en maakvaardigheden.

Het is aan de ontwerpers van nu en in de toekomst om een brug te slaan tussen technologische mogelijkheden en menselijke behoeftes. Het creatieve proces van ‘design thinking’ vormt hierin een belangrijke sleutel om tot passende – en soms vernieuwende – oplossingen te komen op bestaande en voorziene problemen. Als oefening in dit denken is architectuur bij uitstek geschikt: naast een sterk beeldende kracht biedt architectuur duidelijke ontwerpkaders.

Wij dagen leerlingen uit om via architectuur te denken in mogelijkheden, het creatieve proces bewust te sturen en te reflecteren op hun ontwerpkeuzes. Dit doen wij met behulp van workshops en projecten in het primair en voortgezet onderwijs. Ons aanbod valt daarmee binnen zowel het cultuur- als het techniekonderwijs.

Met het bieden van inspiratie, het voeden van de discussie en het verzorgen van een waardering – in de vorm van opbouwende kritiek – leidt de docent van Architectuurlessen de leerlingen door het ontwerpproces.