WIJ STIMULEREN HET
ONTWERPEND DENKEN
IN HET ONDERWIJS,
TER ONTWIKKELING VAN
CREATIEVE, SOCIALE EN MAAKVAARDIGHEDEN

1

GASTLESSEN

wij verzorgen workshops
in het PO, VO en MBO
met architectuur als
vakoverstijgend thema

2

LESMATERIAAL

wij ontwikkelen lesmateriaal
voor ontwerpgericht onderwijs,
óók als lespakketten zelfstandig
door een docent in te zetten

3

DESKUNDIGHEIDS

BEVORDERING

wij trainen leerkrachten
in procesgerichte didactiek
en ontwerpende vaardigheden

Wie wij zijn?

een team van 22 architecten
verspreid door Nederland
met 15 jaar didactische ervaring

lees meer over ons team

Primair Onderwijs

projecten voor alle groepen, dus
van onderbouw tot bovenbouw, op elkaar afgestemd in onze doorlopende leerlijn

lees meer over ons aanbod PO

Primair Onderwijs

projecten voor alle groepen, dus
van onderbouw tot bovenbouw, op elkaar afgestemd in onze doorlopende leerlijn

lees meer over ons aanbod PO

Voortgezet Onderwijs

van korte workshops
en volledige projectdagen
tot inbedding in het curriculum
of onderdeel van het schoolexamen,
voor VMBO, HAVO en VWO

lees meer over ons aanbod VO

En verder:

CURSUS

een praktische architectuurcursus
voor volwassenen en senioren
elke maart en september

WEET IK VEEL!

een educatief festival
in de zomervakantie
voor kinderen van 7-14 jaar

DDW

een jaarlijkse bijdrage aan de
Dutch Design Week
met een actieve workshop

Wij brengen kinderen in aanraking met ontwerpen en het ontwerpproces ter ontwikkeling van hun creatieve-, sociale- en maakvaardigheden.

Het is aan de ontwerpers van nu en in de toekomst om een brug te slaan tussen technologische mogelijkheden en menselijke behoeftes. Het creatieve proces vormt hierin een belangrijke sleutel om tot passende – en soms vernieuwende – oplossingen te komen op bestaande en voorziene problemen. Als oefening in dit denken is architectuur bij uitstek geschikt: naast een sterk beeldende kracht biedt architectuur duidelijke ontwerpkaders.

Wij dagen leerlingen uit om via architectuur te denken in mogelijkheden, het creatieve proces bewust te sturen en te reflecteren op hun ontwerpkeuzes. Dit doen wij met behulp van workshops en projecten in het primair en voortgezet onderwijs. Ons aanbod valt daarmee binnen zowel het cultuur- als het techniekonderwijs.

Met het bieden van inspiratie, het voeden van de discussie en het verzorgen van een waardering – in de vorm van opbouwende kritiek – leidt de gastdocent van Architectuurlessen de leerlingen door het ontwerpproces.