Het cultuurhuis

doelgroep: groep 4, 5 en 6
aantal lessen: 1 of 2 keer 1,5 uur
werkvorm: tweetallen
schaal: 1:50
vaardigheden: uitknippen & plakken
resultaat: staande 2d-modellen

Ontdek en ontwerp met bouwstijlen uit verschillende culturen!

Culturen zorgen ervoor dat groepen mensen dingen anders doen en andere dingen maken. Dit geldt ook voor de gebouwen die we ontwerpen. Een grote diversiteit aan prachtige bouwstijlen vind je verspreid over onze wereldbol. Daarin zien we verschillende vormen, kleuren en materialen. Een geweldige basis voor een creatieve ontwerpoefening!

Geholpen door het materiaal uit dit lespakket gaat de klas hiermee aan de slag. Tijdens de lessen worden kinderen uitgedaagd om culturen van over de wereld met een onderzoekende houding en op creatieve wijze te ontdekken. Ze zoeken klassikaal al puzzelend naar de verbindende elementen binnen culturen. Daarna combineren ze materialen, kleuren, vormen, gebouwonderdelen en versieringen van twee van deze culturen in een ruimtelijke collage tot een nieuwe bouwstijl.

Uiteindelijk vormen alle cultuurhuizen uit de klas samen een mooie cultuurstraat!

Kerndoelen

  • kennismaken met het begrip cultuur middels ontdekken van bouwstijlen
  • beeldend werk en beeldtaal uit verschillende culturen herkennen
  • verschillen tussen culturen kunnen onderscheiden
  • een beeldend werk maken waarin verschillende culturen tot uiting komen
  • in het beeldend werk rekening houden met plaatsing in vlak
  • eigen (ontwerp)keuzes bespreken in relatie tot bestaande culturen

Bij deze opdracht
gebruiken we ons
collagehuis

lees meer