Ingenieurs van het verkeer

Van A naar Beter ontworpen knooppunten!

Mensen zijn altijd bezig om van punt A naar punt B te komen. In de groeiende steden zorgt het toenemende verkeer daarom voor steeds grotere uitdagingen voor stedenbouwkundige ontwerpers. Welke innovatieve oplossingen kan jij verzinnen voor diverse weggebruikers, zoals fietsers, auto’s, treinen en bussen? Wat is er nodig om dit op een veilige manier te doen? En kan de infrastructuur van en stad ook bijzondere plekken en ervaringen opleveren?

doelgroep: groep 7 en 8
aantal lessen: 3 keer 1,5 uur
werkvorm: klassikaal en twee- of drietallen
schaal: 1:50
vaardigheden: uitknippen en plakken
resultaat: 2d en 3d

We trappen af met een ludieke opdracht waarin de kinderen in levende lijve ervaren wat knooppunten zijn. Vanuit dit verbaasmoment start het gesprek over (verkeers)regels en het bepalen van mogelijke (verkeers)routes.

Kinderen onderzoeken vervolgens een kaart van een fictieve stad waarin vanalles fout gaat. Daarna ontwerpen ze een innovatieve infrastructuur om één van die situaties op te lossen.