vijfde versie Laura Logo's_selectie_Tekengebied 98

Ontwerpers van een wijk

Samen ontwerpen aan een gestapelde wijk

doelgroep: groepen 6, 7 en 8
aantal lessen: 5 á 6 keer 1,5 uur
werkvormen: individueel, drietallen en klassikaal
schaal: 1:50
vaardigheden: isometrisch tekenen, kleuren, meten, knippen en lijmen
resultaat: 2d en 3d

Dit project is een samenstelling van “Het isometrische dorp” en “De huid van mijn huis” tot 5 á 6 lessen van 1,5 uur. De afwisselende opbouw van de lessen en het diverse lesmateriaal werken erg prikkelend voor de kinderen.

In drietallen ontwerpen de kinderen een eigen woning. In dat ontwerpproces gaan ze tekenend aan de slag en maken ze een maquette op schaal. Samen met de andere creaties uit de klas vormen de woningen een trapsgewijs-gestapelde wijk. Hierbij is het dak van de ene woning de tuin van de andere woning.

Bij het ontwerpen van de woningen onderzoeken de kinderen de relatie tussen binnen en buiten. En aangezien de tuinen in principe openbaar toegankelijk zijn, onderzoeken en ontwerpen ze dus in feite het spanningsveld tussen privaat en publiek terrein.