vijfde versie Laura Logo's_selectie_Tekengebied 98

Ontwerpers van een wijk

doelgroep: groepen 6, 7 en 8
aantal lessen: 5 keer 1,5 uur
werkvormen: individueel, drietallen en klassikaal
schaal: 1:50
vaardigheden: isometrisch tekenen, kleuren, meten, knippen en lijmen
resultaat: 2d en 3d

In drietallen ontwerpen de kinderen een eigen woning. In dat ontwerpproces gaan ze tekenend aan de slag en maken ze een maquette op schaal. Samen met de andere creaties uit de klas vormen de woningen een trapsgewijs-gestapelde wijk. Hierbij is het dak van de ene woning de tuin van de andere woning.

Bij het ontwerpen van de woningen onderzoeken de kinderen de relatie tussen binnen en buiten. Maar aangezien de tuinen in principe openbaar toegankelijk zijn, onderzoeken en ontwerpen ze dus in feite het spanningsveld tussen privé en publiek.

Dit project is een gecomprimeerde samenstelling van “Het isometrische dorp” en “De huid van mijn huis” tot 5 lessen van 1,5 uur. De afwisselende opbouw van de lessen en het diverse lesmateriaal werkt erg prikkelend voor de kinderen.

Bij deze opdracht
gebruiken we
ons uitdrukhuis

lees meer