SAMENWERKEN
OP BASIS VAN EEN
DUURZAME RELATIE

 

Geen nonsens. Gewoon goeie lessen. Verzorgd door vakexperts uit het veld van ruimtelijke vormgeving. Lessen uit ons inmiddels brede portfolio of speciaal op maat gemaakt. Altijd in goed overleg en passend binnen de mogelijkheden.

In de meeste gevallen verzorgen we onze gastlessen gewoon op school. Afhankelijk van de opdracht bekijken we of er een specifieke ruimte nodig is. In sommige gevallen is namelijk een techniek- computer-, of handvaardigheidlokaal gewenst. Daarbij overleggen we altijd welk materieel wij  meenemen. In principe kunnen wij alles uit handen nemen. Wel zo makkelijk dus.

INSPIREREN.
BEGELEIDEN.
WAARDEREN.


MAATWERK
.

 

Elke school en dus ook elk curriculum is anders. Wij denken graag mee over een aansluitend programma op het huidige aanbod van de school, of dat nu geldt voor VMBO, HAVO, VWO of het Primair Onderwijs.

TECHNASIUM

Architectuur is als onderwerp zeer geschikt om technische thema’s en vraagstukken te behandelen. Wij bieden uitkomst voor Technasium scholen die experts van buitenaf willen inzetten.

TTO

Het lesprogramma kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verzorgd en is daarmee geschikt voor Tweetalig Onderwijs.

CMK

In samenwerking met het CultuurStation zijn wij opgenomen in het aanbod van de regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit”. Hierbinnen verzorgen we diverse lessen in het primair onderwijs.

CULTURELE LADEKAST

De vier culturele vermogens uit de Culturele Ladekast (receptief, creërend, reflectief en analyserend) spelen een belangrijke rol in ons aanbod. Daarmee sluiten we aan op de doorlopende leerlijnen beeldende vorming, beeldcultuur, erfgoededucatie en designeducatie.


DOORLOPENDE LEERLIJNEN
EN DE VIER CULTURELE VERMOGENS.

RECEPTIEF

RECEPTIEF

Kinderen en leerlingen maken kennis met ontwerpprocessen en raken verwonderd door relevante architectuur. Daarbij worden ze uitgedaagd om te benoemen wat ze zien en de oorsprong ervan te achterhalen.

kerndoel 50

CREËREND

CREËREND

Het ontwerpproces ervaren door te experimenteren, ontwerpen, bouwen en presenteren. Via de concrete ontwerpopdrachten zijn leerlingen altijd scheppend bezig en ontwikkelen hiermee hun creativiteit en diverse vaardigheden.

kerndoelen 48+49

REFLECTIEF

REFLECTIEF

Leren discussiëren over en kritiek geven op eigen en andermans werk. Kinderen en leerlingen leren onderscheid te maken tussen de bedoelingen van de ontwerper en hun eigen interpretatie van een gebouw.

Kerndoelen 51+52

ANALYSEREND

ANALYSEREND

Architectuur speelt een duidelijke rol in het bredere veld en is daarmee altijd vakoverstijgend. Middels begrip over architectuur leren leerlingen de context te analyseren, van verschillende culturen tot technische thema’s als duurzaamheid.

Kerndoelen 12, 34, 37

IN SAMENWERKING MET