Constructeurs met bamboe

Ontwerp en bouw huizenhoge constructies van bamboe!

Constructies zijn nodig om bouwwerken stabiel te laten staan, maar kunnen ook prachtig zijn vormgegeven. Tijdens dit project ontwerpen en bouwen kinderen kunstwerken van buitengewone grootte én verzinnen ze fantasierijke vormen die de zwaartekracht tarten.

Constructeurs met bamboe daagt kinderen uit om vormen te onderzoeken en ruimtelijke figuren te combineren tot een groot constructief kunstwerk. Ze worden geprikkeld om ontwerpend te denken en hun ruimtelijk inzicht wordt op de proef gesteld. Daarna zullen ze goed moeten samenwerken bij het bouwen van het ontwerp in het groot.

doelgroep: groep 7 en 8
aantal lessen: 2 keer 1,5 uur binnen en 1 keer 2,5-3 uur buiten *
werkvorm: tweetallen, viertallen en groepen van 8-10
schaal: 1:20 en 1:1
vaardigheden: modelleren en bouwen
resultaat: huizenhoge constructies

* kan ook als projectdag worden verzorgd

De leerdoelen

  • een constructief kunstwerk ontwerpen
  • experimenteren met complexe vormen
  • de relatie onderzoeken tussen vorm en zeggingskracht van een beeldend werk
  • een eigen mening vormen over een beeldend werk, vergelijken met de visie van anderen en eventueel bijstellen
  • samenwerken in zowel de ontwikkeling van ideeën als in de uitvoering daarvan

De lesopzet

In een aantal stappen nemen we de kinderen mee in de mogelijkheden van een constructief kunstwerk. Met een magnetisch ontwerpsysteem onderzoeken kinderen verschillende geometrische vormen. Ze leren deze vormen van plat naar 3d op te bouwen en een compositie te maken uit verschillende onderdelen. Als ze dit onder de knie hebben zadelen we ze op met een ontwerpopdracht. Een aantal ontwerpen uit de klas worden vervolgens buiten in het groot met bamboe en elastiek uitgevoerd.

Superleuk als start van het schooljaar of als afsluiting van groep 8!

Aansluitende thema’s

  • Lekker stevig (Blink)
  • Bouwen
  • Kunst