Kastelenbouwers

Zagen, schroeven, prikken en vouwen: kastelen bouwen!

Kastelen-
bouwers

Zagen, schroeven, prikken en vouwen: kastelen bouwen!

Hoe maak je vanuit het platte vlak een 3d huisje? Lukt dat met zagen en schroeven? En wat gebeurt er als we de huisjes bij elkaar zetten? Bepaal samen met de klas of op deze manier langs de rivier of bij het kruispunt een dorp ontstaat. En wat als dit geen modern, maar een middeleeuws dorpje is? Wat ontbreekt er dan nog? Zaag kantelen, schroef dakplaten en verbind huizen met hangbruggen!

Kastelenbouwers laat kinderen technieken zoals zagen en schroeven ontdekken. Stapsgewijs nemen we ze mee in een ontwerpproces waarvoor ze deze technieken inzetten. Samen met de klas ontwerpen we zo een bijzondere middeleeuwse kasteelstad.

doelgroep: groep 1/2
aantal lessen: 3 keer 75 min
werkvorm: tweetallen
schaal: 1:30
vaardigheden: aftekenen met sjabloon, zagen, schroeven, werken van plat vlak naar 3d vorm, mening vormen
resultaat: 3d-modellen

De leerdoelen

 • maakvaardigeden: zagen, schroeven, prikken, rillen, vouwen
 • aftekenen van een vorm met behulp van een sjabloon
 • herkennen, benoemen en onderscheiden van diverse platte én ruimtelijke vormen
 • maken van een ruimtelijke compositie
 • samenwerken in tweetallen en behulpzaam zijn tijdens een gezamelijk maakproces
 • beargumenteren van eigen ontwerpkeuzes
 • waarderen van andermans werk

De lesopzet

Stapsgewijs nemen we de kinderen mee in het maken met gereedschap. De eerste les leren ze rillen, vouwen en schroeven met een schroevendraaier. Dit doen ze in stroken karton die ze met behulp van sjablonen aftekenen. Ze verbazen zichzelf door zo met een aantal handelingen opeens een 3d vorm te hebben staan. Stapsgewijs introduceren we vervolgens een aantal verdiepende stappen zoals het maken van een dak op hun huisje. Om dit proces te versoepelen delen we de klas op in tweetallen waarbij het liefst een groep 2 en groep 1 leerling aan elkaar worden gekoppeld. Dit duo helpt elkaar gedurende het project met de maakvaardigheden.

Les twee introduceren we de techniek zagen en krijgen de huisjes een locatie. In een kringgesprek plaatsen we de huisjes uit de eerste les samen op hexagonale landschapstegels. We puzzelen zo een dorpje.

Het lesmateriaal

 • makedo gereedschap
 • kartonstroken
 • sjablonen
 • landschapstegels

Aansluitende thema’s

 • ridders en kastelen
 • wonen