Architectuur onderwijs

doelgroep: docenten VO
groepsgrootte: 4 – 8 docenten
aantal trainers: 1
aantal modules:
 1 keer 3 uur *
vaardigheden: architectuur inzetten als thema in het onderwijs, bijvoorbeeld binnen vakken als CKV, O&O, NLT en Science.

* planning afgestemd op de mogelijkheden van de school. De training kan ook worden verspreid over 2 momenten en in de avonduren plaatsvinden.

* Deze training sluit aan op de training over design thinking en kan daarmee worden gecombineerd.

lees meer

Zelf aan de slag met architectuur in de klas?

Of op zoek naar verdieping van de eigen module architectuur?

Wij begeleiden docenten in het opzetten van een nieuwe module, dan wel het aanscherpen van een bestaande of eigen module. Dit doen we in afstemming op het niveau van de leerlingen, de beschikbare lestijd en de gewenste leerdoelen.

De volgende thema’s komen aan bod:
– wat is architectuur en hoe draag je dit over aan de leerlingen?
– hoe maak je een geschikte opdracht?
– hoe begeleid je leerlingen in hun creatieve proces? *
– op welke schaal en met welke materialen laat je de leerlingen werken?
– hoe beoordeel je het proces, de presentatie en het eindresultaat?

Verwacht geen kant en klaar pakket. Je gaat actief aan de slag, onder andere met materialen die spreken tot de verbeelding.

Cursusmateriaal
Cursisten krijgen hand-outs en lesmiddelen tot hun beschikking, die tevens met de leerlingen zijn te gebruiken. Dit lesmateriaal is door ons zelf ontwikkeld en sluit dus naadloos aan op de inhoud van de training.

Doelstelling
De training heeft als doel dat docenten zelf, met vertrouwen, met het thema architectuur in de klas aan de slag gaan.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat aan het einde van de training.