Bouwen met bamboe

Ontdek de schoonheid van geometrie. Architecten ontwerpen niet alleen mooie ruimtes, maar denken ook na over de stabiliteit en stevigheid van hun bouwwerken. Soms komen die verrassend mooi samen: constructies die nodig zijn om bouwwerken stabiel te laten staan, kunnen prachtig zijn vormgegeven.

doelgroep: geschikt voor de onder- en bovenbouw van het vmbo, havo en vwo, met verschillende lesplannen voor verschillende leerbehoeftes. Wij maken graag een lesplan op maat bij een afwijkende duur of speciale context waarin het project mag worden verzorgd.

duur: 
om het totale project te verzorgen is ongeveer 4,5 uur nodig. Dit kan bijvoorbeeld op één projectdag, of verspreid over meerdere lesmomenten. Indien meer tijd beschikbaar is, kunnen we natuurlijk meer diepgang bereiken. Bouwen met bamboe is ook als losse workshop van 1,5 tot 2 uur mogelijk.

>> superleuk als start van het schooljaar!

werkvorm:
 twee-, vier- en achttallen

vaardigheden:
 modelleren, elastieken/knopen, samenwerken

resultaat:
 schaalmodel en constructie op ware grootte

schaal: 1:10 en 1:1

De opdracht

Tijdens dit project ontwerpen en bouwen leerlingen kunstwerken van buitengewone grootte én verzinnen ze fantasierijke vormen die de zwaartekracht tarten. Leerlingen worden onder leiding van een architect uitgedaagd om vormen te onderzoeken én ruimtelijke figuren te combineren tot een groot kunstwerk. Ze worden geprikkeld om out-of-the-box te denken en hun ruimtelijk inzicht wordt op de proef gesteld. Bovendien zullen ze goed moeten samenwerken om het ontwerp in het groot te realiseren.

Tijdens een volledige projectdag nemen we de leerlingen in een aantal stappen mee in het ontwerpen van hun constructieve kunstwerk. Een magnetisch ontwerpsysteem help de leerlingen bij het onderzoeken van verschillende geometrische vormen en het opbouwen van platte vormen naar 3D-bouwblokken. Als ze dit onder de knie hebben zadelen we ze op met een ontwerpopdracht. Daarvoor maken de leerlingen met de bouwblokken een compositie passend bij hun concept. Een aantal ontwerpen uit de klas worden vervolgens buiten in het groot met bamboe en elastiek uitgevoerd.

De leerdoelen

  • een constructief kunstwerk ontwerpen
  • experimenteren met complexe vormen
  • de relatie onderzoeken tussen vorm en zeggingskracht van een beeldend werk
  • een eigen mening vormen over een beeldend werk, vergelijken met de visie van anderen en eventueel bijstellen
  • samenwerken in zowel de ontwikkeling van ideeën als in de uitvoering daarvan

Het lesmateriaal

  • magnetisch bouwsysteem
  • bamboestokken en elastieken
  • ontwerpoefening voor het maken van varianten