Inside the box

Een ruimtelijke uitdaging storten uit gips

Op z’n kop, in spiegelbeeld en op schaal: ontwerp een kadewoning vanuit een kubusvormig volume en maak de ruimte die open moet blijven. Test jullie ruimtelijk inzicht en stort het resultaat in gips.

Inside the box geeft leerlingen de uitdaging om een klein architectonisch object te ontwerpen binnen een kubus van 14x14x14cm. Ze rekenen daarbij aan het volume en puzzelen met de diepte en gelaagdheid van de ruimte! De diverse ontwerpen uit de klas worden uiteindelijk samengevoegd tot één stedelijk ensemble.

doelgroep: geschikt voor de onder- en bovenbouw van het havo en vwo, met verschillende lesplannen voor verschillende leerbehoeftes. Wij maken graag een lesplan op maat bij een afwijkende duur of speciale context waarin het project mag worden verzorgd.

duur:
om het totale project te verzorgen zijn minimaal 5 klokuren nodig. Dit kan bijvoorbeeld op één projectdag, of verspreid over meerdere lesmomenten. Indien meer tijd beschikbaar is, kunnen we natuurlijk meer diepgang bereiken.

werkvorm:
 drie- of viertallen

vaardigheden:
snijden, plakken, storten

resultaat: 2 gipsmodellen

schaal: 1:100

De leerdoelen

 • ontwikkelen van ruimtelijk inzicht
 • denken in negatieve volumes
 • berekenen van volumes
 • werken op schaal
 • snijden met een mesje in diverse diktes foam
 • werken met een foamsnijder (hete draad)
 • mengen en gieten van gips

De lesopzet

We starten met een snelle ontwerpoefening: de kade voor onze woning. Door meteen aan de slag te gaan maken de leerlingen kennis met het snijden van foam, het werken met verschillende texturen, het ontwerpen van inverse volumes en het mengen en gieten van gips. Ze ervaren het ontwerpen met diepte en gelaagdheid en krijgen de ruimte om de maakvaardigheden van dit project te oefenen. Bovendien mogen ze meteen met gips aan de slag en storten ze hun eerste model, waarvan ze vrijwel meteen het resultaat ervaren.

Vervolgens worden de creativiteit, de rekenvaardigheid en het ruimtelijk inzicht van de leerlingen verder getest. Ze ontwerpen samen met hun groepsgenoten een woning die ze aan de kade plaatsen. Ze krijgen de creative vrijheid om een ruimtelijk ontwerp te maken, maar zullen binnen de kaders van de opdracht moeten puzzelen met volumes en verhoudingen. Ze werken hun ontwerp uit met blokjes foam die ze snijden met behulp van mesjes en hetedraad snijders. Deze blokjes plakken ze vervolgens met dubbelzijdige tape in een kubus vormige mal: een uitdagende puzzel aangezien ze hun woning op de kop storten en de blokjes dus op z’n kop en in spiegelbeeld moeten vastplakken. Bovendien stellen deze blokjes de ruimte voor die uiteindelijk open moet blijven. Een mooie hersenkraker waarin veel ruimte is voor beeldende uiting.

Het lesmateriaal

 • geprepareerde mallen voor het storten
 • tekenbladen op schaal voor het maken van aanzichten
 • diverse materialen om structuren te verbeelden
 • diverse soorten foam
 • foamsnijders
 • gips + alle benodigdheden om te storten