Ontwerpend schetsen

Visueel denken op papier

Als ontwerper kan je beter 1000 slechte ideeën schetsen, dan geen enkel idee op papier durven zetten. Daarvoor moet je niet bang zijn om fouten te maken en geen waarde hechten aan ‘slechte’ tekeningen. Een schets is namelijk vooral een middel om ideeën mee te visualiseren en ze daardoor bespreekbaar te maken. Bespreekbaar voor jezelf, om er kritisch naar te kunnen kijken, maar ook voor anderen om ideeën samen mee te kunnen bespreken.

Ontwerpend schetsen leert leerlingen ideeën visualiseren. We nemen de leerlingen al schetsend mee in het durven tekenen en het loslaten van de wens een mooie tekening te maken. We leren ze dat de essentie van schetsen is dat je informatie herkent en vangt in een bespreekbaar beeld. Vanuit dat standpunt voeren we discussie op papier en oefenen we verschillende technieken.

doelgroep: geschikt voor havo en vwo (onder- en bovenbouw), met verschillende lesplannen voor verschillende leerbehoeftes. Wij maken graag een lesplan op maat bij een afwijkende duur of speciale context waarin het project mag worden verzorgd.

duur: 2 keer 90/100 minuten of 1 keer 2,5 uur

werkvorm:
individueel en tweetallen

vaardigheden:
schetsen

resultaat:
diverse tekeningen en aanzichten

schaal: n.v.t.

De leerdoelen

  • durven schetsen
  • oefenen met verschillende schetstechnieken
  • herkennen en verbeelden van hoofdelementen van een object
  • schetsen inzetten tijdens een ontwerpgesprek
  • gebruiken van verschillende type tekeningen om ideeën mee te verduidelijken

De opdracht

In een of twee lesmomenten trekken we de leerlingen uit hun impasse met kleine snelle schetsoefeningen. We zetten een object op tafel en vragen ze deze te tekenen. Daarna nog een keer, maar nu in één minuurt. En wat gebeurt er als je maar 20 seconden hebt? Leerlingen ervaren hierdoor dat de belangrijkste kenmerken van een object ook in een vlugge krabbel zichtbaar en bespreekbaar zijn. Na deze prikkeloefening gaan de leerlingen aan de slag om aan de hand van kaarten objecten na te schetsen. Verder bespreken we kort een aantal behulpzame technieken en gaan de leerlingen in samenwerking aan de slag met een eerste schetsende ontwerpoefening.

De tweede les, of het tweede deel van de workshop, introduceren we verschillende type schetsen. We gebruiken hiervoor onze eigen achtergrond, architectuur, als middel. De doorsnede, de situatietekening en het tweepuntsperspectief reiken we de leerlingen aan door een oefening ‘schets-mij-maar-na’. Op een whiteboard doen we stapsgewijs een type schets voor en de leerlingen schetsen mee. Daarnaast introduceren we kleur als middel om accenten aan te geven in een schets. De schets is geen kleurplaat, maar door slimme vegen kleur toe te voegen versterken we de belangrijkste ideeën van een schets. Via een tweede schetsoefening met kaarten als spelelement komen we bij de laatste opgave: het schetsmatig uitwerken van een klein architectonisch ontwerp met een doornsede, een situatietekening en een tweepuntsperspectief.

Het lesmateriaal

  • diverse kleuren fineliners
  • diverse kleuren markers
  • diverse afbeeldingen voor schetsoefeningen